Hvad er et fundament?

Fundamentet er den del af huset, der afgrænser huset fra jorden under huset. De dele af fundamentet, der ses over jorden, er husets sokkel. Den primære funktion for et godt fundament er dets evne til at bære vægten af huset og taget. En anden vigtig funktion er, at fundamentet forhindrer fugt fra jorden i at trænge op i husets vægge og bryder kuldebroen fra jorden op i ydervæggene. Det siger sig selv, at et godt fundament og de rigtige sokler, er altafgørende for et kvalitetsbyggeri.

Faremomenter

Opstår der revner i husets ydervægge og sokkel kan det skyldes, at der er problemer med fundamentet. Det kan være, hvis fundamentet eller den jord, som fundamentet hviler på, ikke kan bære husets vægt. Så kan huset synke sammen og give sætningsrevner.

Når vandet fryser

Der kan være flere forskellige årsager til, at der opstår problemer med et eksisterende fundament. Hvis undersiden af fundamentet ikke når ned i frostfri dybde, kan fundamentet revne i frostvejr, når vandet i jorden fryser til is og får jorden til at udvide sig og dermed skubber til fundamentet.

Pas på jordens bæreevne

Hvis jorden under fundamentet ikke kan bære vægten af huset, f.eks. fordi jorden har dårlig bæreevne, kan huset få sætningsrevner. Her er huse, der ligger på blød eller sumpet jord, meget udsatte.

Hvordan opstår revner i fundamentet?

Hvis forskellige dele af huset har forskellige typer fundamenter, kan der også opstå revner i fundament og ydervægge. Det f. eks. ses i huse, der er bygget på en skrånende grund, eller i huse, hvor der kun er kælder under dele af huset. Der kan også opstå revner, hvis vandindholdet i jorden er forskelligt under forskellige dele af huset, f.eks. fordi dræn ligger i forskellige højder. Jordens bæreevne afhænger af, hvor meget vand, der er i jorden. Vand kan også forårsage, at jorden under fundamentet skylles væk. Det kan også skyldes et utæt kloakrør. Begge dele kan underminere huset.  Omvendt kan et hus også få sætningsrevner, såfremt jorden tørrer ud under fundamentet. Det kan skyldes den omkringliggende beplantning, som suger vandet, eller forkert dræning.

Tag eksperterne med på råd

Derfor er det en rigtig god ide at få fageksperterne ind med en geoteknisk undersøgelse, inden vi går i gang med at udbedre eller bygge fundamentet til dit hus. Undersøgelsen kan være med til at afklare, jordens bæredygtighed, grundvandsspejlets højde samt jordens sammensætning under dit hus.

Vi laver dit nye fundament eller reparerer det gamle

Alt dette har betydning for, hvordan dit fundament skal opføres eller udbedres. Kontakt derfor os, både hvis du skal have opført et nyt fundament, eller repareret det eksisterende. Vi er din garanti for et godt og fremtidssikret resultat. Hos KP Marsh sørger vi for kvalitet, effektivitet, tillid og erfaring.

Kontakt

Kontakt os allerede i dag over telefonen på 4027 1387 eller via kontaktformularen neden for, og få et godt tilbud på din opgave.

fundament-sokkel

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked