Brug for ekspertise til udgravning?

Udgravning af eksisterende søer, regnvandsbassiner eller nyanlæg af søer kræver helt særlige kvalifikationer og ekspertise. Begge dele har vi. Samtidig kan vi stå for alt det tilhørende arbejde, som kan være en naturlig del af udgravningen til en sø. Det kan være kloakmesterarbejde, belægning eller andet jord- og betonarbejde.

Søen skal passe ind i landskabet

Etableringen af søer bør som regel altid tilpasses det omgivende landskab. Det giver det smukkeste resultat, og dermed også et resultat, som du bliver tilfreds med. Ved udgravning til søer, bør der fortrinsvist graves i fugtige lavninger, i marker, i tilgroede tørvegrave eller på lavtliggende arealer. Søer eller andre vådområder etableres normalt bedst og billigst i sensommeren. På dette tidspunkt er grundvandsstanden normalt på sit laveste niveau.

Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelsesloven omfatter søer og vandhuller på 100 kvadratmeter og derover, hvis de rummer et naturligt plante- og dyreliv. Det areal, som indgår i det beskyttede areal omfatter vandoverfladen og et eventuelt tilstødende vådområde. Selv ret nyanlagte og naturligt opståede vandhuller kan hurtigt få etableret et naturligt dyreliv og således blive omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Håndtering af jorden

Dertil kommer ekspertisen til at håndtere jorden, hvor især områdeklassificeringer og prøver spiller en stor rolle pga. de mange lovbestemte regler for jordhåndtering. Hvis man arbejder på et landområde eller et andet areal, der ikke er omfattet af områdeklassificering, skal man også finde ud af hvor man kan komme af med jorden, og lave aftaler om modtagekrav.

Kendskab til lovgivningen vigtig

Udgravning af søer og vandhuller kræver derfor stor faglig ekspertise og kendskab til lovgivningen. Alt dette får du hos KP Marsh. Med os som samarbejdspartner, har du altid sikkerhed for, at alt bliver udført i henhold til de gældende standarder og regler. Det sikrer dig imod, at der ikke senere opstår vanskeligheder med projektet.

Kvalitet og pris, det giver tilfredse kunder

Hos KP Marsh sørger vi for kvalitet, effektivitet, tillid og erfaring.

Kontakt

Kontakt os allerede i dag over telefonen på 4027 1387 eller via kontaktformularen neden for, og få et godt tilbud på din opgave.

IMG_0464

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked